ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศงบประจำปี 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
170
09 เม.ย. 2563
82 ประกาศงบไตรมาส2ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 เม.ย. 2563
83 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 เม.ย. 2563
84 การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 เม.ย. 2563
85 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ท่าสะท้อน1 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 มี.ค. 2563
86 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 มี.ค. 2563
87 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 มี.ค. 2563
88 ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 มี.ค. 2563
89 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
19 ก.พ. 2563
90 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ม.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29