ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา(กรณีไม่สามารถติดต่อได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ส.ค. 2563
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
20 ส.ค. 2563
63 แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 ส.ค. 2563
64 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ส.ค. 2563
65 แบบแสดงรายการคำณวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
21 ก.ค. 2563
66 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ 2563 เริ่มเก็บเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 ก.ค. 2563
67 รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
13 ก.ค. 2563
68 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ก.ค. 2563
69 งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 ก.ค. 2563
70 ประกาศงบไตรมาส3ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29