ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
06 ต.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 ต.ค. 2563
53 ประกาศงบไตรมาส4ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ต.ค. 2563
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ก.ย. 2563
55 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ก.ย. 2563
56 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 ส.ค. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 ส.ค. 2563
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 ส.ค. 2563
59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 ส.ค. 2563
60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29