ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 เม.ย. 2564
32 ประกาศงบไตรมาส2ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 เม.ย. 2564
33 ประกาศงบประจำปี 2563 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 มี.ค. 2564
34 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2564
190
04 มี.ค. 2564
35 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ก.พ. 2564
36 จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่เริ่มใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ก.พ. 2564
37 ประกาศขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
05 ก.พ. 2564
38 กฏกระทรวงกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
142
05 ก.พ. 2564
39 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
05 ก.พ. 2564
40 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29