ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ส.ค. 2564
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
23 ก.ค. 2564
23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ก.ค. 2564
24 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.ค. 2564
25 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ก.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ค. 2564
27 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 มิ.ย. 2564
28 แจ้งรายชื่อลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 มิ.ย. 2564
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
31 พ.ค. 2564
30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29