ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
13 ต.ค. 2554
272 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
10 ต.ค. 2554
273 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
04 ต.ค. 2554
274 กำหนดการการแสดงตนเพื่อยืนยันรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2555
566
28 ก.ย. 2554
275 การสมทบเงินกองทุนและการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าสะท้อน ประจำปี 2555
456
28 ก.ย. 2554
276 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
10 ม.ค. 2554
277 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
620
03 พ.ย. 2553
278 อบต.ท่าสะท้อน รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2554
587
13 ต.ค. 2553
279 รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าสะท้อน
536
13 ต.ค. 2553
280 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
856
26 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29