ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
24 เม.ย. 2555
262 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
374
31 มี.ค. 2555
263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
03 ก.พ. 2555
264 ประเดิมเปิดสนามท่าสะท้อนคัพ ครั้งที่ 22 วันที่ 2 มีนาคม 2555 นี้แน่นอน
440
03 ก.พ. 2555
265 การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
30 ม.ค. 2555
266 ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
24 ม.ค. 2555
267 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ม.ค. 2555
268 ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
425
30 พ.ย. 2554
269 การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
10 พ.ย. 2554
270 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ/เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
544
31 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29