ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
398
29 มิ.ย. 2555
252 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
428
26 มิ.ย. 2555
253 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายห้วยสิทธิ์ ม.6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
26 มิ.ย. 2555
254 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
26 มิ.ย. 2555
255 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
390
25 มิ.ย. 2555
256 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แยกประปา ม.2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
19 มิ.ย. 2555
257 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาบ้านล่าง ม.7 บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
470
19 มิ.ย. 2555
258 รายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 มิ.ย. 2555
259 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
356
23 พ.ค. 2555
260 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 4/2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
18 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29