ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
04 พ.ย. 2556
232 ประกาศใช้แผนการจัดการพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
31 ต.ค. 2556
233 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 ต.ค. 2556
234 การสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.
515
06 ก.ย. 2556
235 แบบฟอร์อมรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
381
05 ก.ค. 2556
236 13 นวัตกรรมจัดการลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
377
14 มิ.ย. 2556
237 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
14 มิ.ย. 2556
238 ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3168
05 ก.พ. 2556
239 การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
02 ม.ค. 2556
240 ประกาศ แจ้งวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
07 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29