ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
435
05 มี.ค. 2558
192 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
15 ม.ค. 2558
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
14 ม.ค. 2558
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
12 ม.ค. 2558
195 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 ธ.ค. 2557
196 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
345
19 ธ.ค. 2557
197 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
17 ธ.ค. 2557
198 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม้ต้องสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
275
25 พ.ย. 2557
199 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 พ.ย. 2557
200 ประชาสัมพันธ์ "ความรู้เรื่องภาษี" ดาวน์โหลดเอกสาร
248
17 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29