ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 ม.ค. 2565
12 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 พ.ย. 2564
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ต.ค. 2564
14 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ต.ค. 2564
15 สถิติการคลัง รับจริง จ่ายจริง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 ต.ค. 2564
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและนายกองค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ต.ค. 2564
17 แบบเอกสารการหาเสียงเลือกตั้งและระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 ต.ค. 2564
18 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 ก.ย. 2564
19 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ก.ย. 2564
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29