ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
31 ม.ค. 2559
182 อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
14 ม.ค. 2559
183 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 ม.ค. 2559
184 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 พ.ย. 2558
185 ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนและผู้ที่สนใจเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 พ.ย. 2558
186 ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
05 ต.ค. 2558
187 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
362
21 ก.ค. 2558
188 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
29 มิ.ย. 2558
189 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
29 มิ.ย. 2558
190 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
292
30 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29