ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
19 พ.ค. 2560
162 ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
19 พ.ค. 2560
163 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
26 เม.ย. 2560
164 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
208
25 เม.ย. 2560
165 ประกาศรับสมัครนักเรียนกศน.ตำบลท่าสะท้อน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 เม.ย. 2560
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
18 เม.ย. 2560
167 แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 เม.ย. 2560
168 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 มี.ค. 2560
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 มี.ค. 2560
170 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29