ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
17 ก.ย. 2561
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
06 ก.ย. 2561
123 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
15 ส.ค. 2561
124 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ส.ค. 2561
125 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
14 ส.ค. 2561
126 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 ก.ค. 2561
127 ขอรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 ก.ค. 2561
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.ค. 2561
129 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
20 มิ.ย. 2561
130 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29