ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 พ.ค. 2562
112 ประกาศงบไตรมาส 2 ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
10 เม.ย. 2562
113 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
12 มี.ค. 2562
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 มี.ค. 2562
115 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 ก.พ. 2562
116 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
271
27 พ.ย. 2561
117 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 พ.ย. 2561
118 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
26 ต.ค. 2561
119 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
25 ก.ย. 2561
120 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
183
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29