ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (One Stop Service) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 มี.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 มี.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 มี.ค. 2565
5 ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25645 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 มี.ค. 2565
7 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ก.พ. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดับไฟ้า ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ก.พ. 2565
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29