ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 เม.ย. 2563
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 เม.ย. 2563
3 การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 เม.ย. 2563
4 ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 มี.ค. 2563
5 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ก.พ. 2563
6 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการการเลือกตั้้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ม.ค. 2563
7 การส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ม.ค. 2563
8 การเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2562
9 ประกาศงบประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 พ.ย. 2562
10 ประกาศงบไตรมาส4ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19