ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
  รายละเอียด :

 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน – 5 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2565(คือ เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565   :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน