ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ***คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56 ***ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ http://www.dlaapplicant.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธ.ค. 56 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556   :: จำนวนผู้อ่าน 352 คน